Kytda Hưng Yên

Gold 85 – 24

Mô tả: Tay lượn, ốp hạ bậc viền bóng, thân inox, Củ chìa đồng, chống khoan cắt.
Lượt xem: 158

Thân khoá 58, inox 304

Kích thước: 230mm

Tay lượn, ốp hạ bậc viền bóng, thân inox,

Củ chìa đồng, chống khoan cắt.