Kytda Hưng Yên

Gold 85 – 08

Mô tả: Tay lượn, ốp hạ bậc viền bóng, thân inox, Củ chìa đồng, chống khoan cắt.
Lượt xem: 147

Thân khoá 85, inox 304

Kích thước: 260mm

Tay lượn, ốp hạ bậc viền bóng, thân inox,

Củ chìa đồng, chống khoan cắt.