Kytda Hưng Yên

Gold 85 – 08Đ

Mô tả: Củ chìa đồng, chống khoan cắt.
Lượt xem: 323

Thân khoá 85, inox 304

Kích thước: 330mm

Tay lượn, ốp hạ bậc viền bóng, thân inox

Củ chìa đồng, chống khoan cắt.